Ytan är vägen in… klyscha? Javisst, men klyschor tenderar ju att lindansa på en generellt upplevd sanning.

Det här är tre av mina syskonbarns handflator intryckta i den sunda lerputsen. Lilleman David var lite för proaktiv och ville dra ut hela putsen. Mellantjejen Hedvig fick mutas med promenad till båt och brygga, medan storebror Josef samarbetade utan knorr.

Om det inte framgått ännu så är det här huset byggt med fokus på hälsosamt boende. Det uppnår man genom att 1) bygga skadeförebyggande och utan riskkonstruktioner. 2) noggrannt gå igenom vilka material som är välkomna in i huset. 3) att bygga så att man kan upprätthålla en för hälsan gynnsam RF, vilket är samma sak som relativ fuktighet.

RF -relativ fuktighet

Relativ fuktighet innebär att luften bär den mängd vatten i ångfas som den kan i förhållande till den givna temperaturen utan att falla ut i dagg/kondenseras. Hur mycket fukt/vattenånga en kubikmeter luft kan innehålla är beroende av två saker. Luftens temperatur, då varmare luft kan bära fler gram vatten i ångfas än kallare luft. Och hur mycket fukt som finns att tillgå, för luften att ”bära”.

På vintern har vi som bekant ”torr” luft i Sverige. Och det beror på att det är kallare/kallt, och kall luft kan bära färre gram fukt/vatten i ångfas per m3 luft. Detta vintertorra klimat gör att vi blir sjukare, kort och gott.

Låt mig förklara. Vår hud och våra slemhinnor är vår kropps barriär mot det yttre. Det skall skydda oss genom att vara spänstiga. Turr hud kan spricka, och det gör ont. Och torra slemhinnor hör ihop med lite klenare förmåga för våra flimmerhår att skydda just slemhinnan från inkräktare. Jo, det är det de där fantastiska flimmerhåren ägnar sig åt hela tiden.

Baciller & Co

När vi andas in via exempelvis näsan så får vi i oss smuts, virus, bakterier, kemiska emissioner -gaser och partiklar avgivna från omgivningens luft och material-, och mögelsporer bara för att nämna de vanligaste. Föroreningarna är många gånger ofarliga för oss, och är det inte för koncentrerade doser så hinner spänstiga flimmerhår transportera dessa inkräktare till ställen där de utgör en mindre risk för att skada oss.

Om våra flimmerhårskompisar är förlamade av rök, eller torra för att vi vistas i för torra miljöer… ja, då hamnar de där bacillerna & Co på slemhinnan. Där skickas signaler till vårt immunförsvar att vi har inkräktare i systemet, och så börjar det jobba på. Hinner inte immunförsvaret med för att det är för frekvent eller hög dos inkräktare, alternativt att vi kanske har ett aningens förklenat immunförsvar -tillfälligt eller kroniskt- ja… då blir vi sjuka.

Vi befinner oss inomhus 90% av tiden under vintern. Detta i kombination med låg luftfuktighet -RF/RH- gör att alla partiklar i inomhusluften virvlar runt mycket mer, vilket får till följd att vi drar i oss dem… Nu är ni med på banan.

Luften innehåller alltså ALLTID mer eller mindre av dessa potentiella inkräktare. Men har man en högre RF så tenderar de att sjunka till golvet i högre utsträckning -och kan dammsugas bort i allsköns gulliga fysiskt synliga formationer-, samtidgt som våra flimmerhår lättare upprätthåller sin spänst. Så försöker vi upprätthålla en högre RF, ja då blir det enklare att hålla sig frisk även på vintern. Bra va!!?

Hur gör man då..?

Jo, man inreder med material som klarar av att buffra fukt. För då kan den fukt vi tillför jämna ut mot materialen runtikring oss, för att sedan släppas tillbaka då vi tar in kall frisk luft utifrån. Dvs den kalla luften med färre gram vatten i ångfas per m3. Fiffigt va?

De här materialen kallas hygroskopiska för att de kan ta upp och avge/buffra fukt. Det är i praktiken trä/träpaneler -som inte målats med tätande färg-, putser av olika slag -som inte målats med tätande färg-, textilier så klart 🙂

I det här huset så är alla ytskikt av hygroskopiska material. Träpanel till tak, lerputs på väggarna, och träullit i badrumstaken. Träullit är ett skivmaterial som är gjort av granfiber och cement. Det används ofta som brandskydd, fuktbuffrare (källare, garage, gympasalar) och ljuddämpare (kontor, restauranger, trapphus, garage, gympasalar). Kort och gott är den här träullcementskivan alldeles för bristfälligt uppskattad, med tanke på dess materialeminens. Mer träullit till folket skulle jag vilja säga. Och det är betydligt enklare än att stå och putsa med lera i fem veckor, även om den putsen är en gåva till alla lyckligt lottade boende. Inget ger enligt mig så gynnsamt och hälsosamt inneklimat som lerputs/lerklining.

Träullit,träullit takskiva,takskiva,bullerdämpande taksiva,fuktbuffrande taksiva,fuktbuffrande byggmateria,sunt byggmaterial,hållbart byggmaterial,träullcement

Träullit som takskiva i mina våtutrymmen. Fult tycker vissa. Jättefint pga dess fantastiska förmåga att skapa ett sunt inomhusklimat. Generellt så gör bra funktioner saker och ting vackrare, eller mer estetiskt tilltalande. För mig 🙂

Träullit,träullit takskiva,takskiva,bullerdämpande taksiva,fuktbuffrande taksiva,fuktbuffrande byggmateria,sunt byggmaterial,hållbart byggmaterial,träullcement

Ytterligare ett numer i Sverige inte lika vanligt material är kork. Det fuffrar fukt, ljuddämpar och brinner fantastiskt dåligt. Jag har inget korkmaterial i mitt hus. Men då jag ändå informerar om gynnsamma inomhusmaterial så…