Vissa vintrar paddlas inget alls. Å nu är det abstinens.