Från skolorna till företagen

Efter snart nio år som föreläsare och utbildare inom Yh och universitet så är det dags att ta ett större steg ut i den ordinarie företagsvärlden.

Under de här åren så har det hänt att jag blivit uppringd av fd studerande, eller kanske mer vanligt att främlingar som undrar om jag kunnat moderera, vara inledande talare eller hålla Miljökurs i något bygg- och fastighetsanknutet sammanhang. I början sa jag alltid ”Nej” då det inte ingick i min vanliga och väl utarbetade repretoar. Men sen ringde jag alltid upp efter fem minuter för att fråga mer och sen säga ”Ja” istället.

Att lämna Yh, och gå vidare ut till de branscher jag utbildat åt i skolorna och jobba direkt med dem. Det kommer att bli väldigt annorlunda då det blir komprimerat, och så kanske jag inte kan vara lika mycket Felicia som jag är i klassrummen inom Yh och på universitet. Eller… bara en annan lika mycket Felicia.

Infotainer

Ja, vi som utbildar med humor brukar ju kallas det. Nu pendlar jag förvisso mellan allvarlig skärpa OCH humor. För ATT det är KUL med Miljö & Hållbarhet i bygg och fastighetssammanhang. Men också för att vi måste ställa om.

only boring people are bored

I Almedalen 2018 så var jag på en dragning hos Fasticon där de gjort en enkät om de områden deras medlemmar kände att de behövde fortbildning för bättre koll, och ett av dem handlade just om Hållbarhet. Det måste vara oerhört stressande att 2018 inte riktigt veta vad och hur den kan hanteras i en verksamhet.

Men det vet jag 🙂 Och det vet också mina fd studerande efter att de gjort sina LIA/praktikperioder, eller ännu hellre då de kommit ut i den nya yrkesrollen det utbildat sig till. Få saker gör mig lika professionellt glad som att springa på dem ute url, eller få mail med frågor om Hållbarhetsaspekter, för ATT de vill göra något riktigt bra nu när de fått Hållbarhetsbollen på jobbet.

Kursutbudet:

Vadå Hållbarhet..?

Endagskurs där vi går igenom:
-Hållbarhet & Branschen
-Ekosystemtjänster & Grundläggande miljökunskap
-Nationella miljömål & Miljöbalken
-Resurser & Farligt avfall
-Inomhusmiljö & Energikrav
-Sunda hus & Sjuka hus
-Miljöledning & Hållbarhetsplaner
-Materialdatabaser & Miljömärkningar
-Klassificeringar & Miljöprofiler
-Kemi & CLP
-Byggvarudeklarationer & Säkerhetsdatablad
-Hållbart ledarskap
-Uppförandekoder, Mångfald & Inkludering
-Gott arbetsklimat & Rekrytering

Inomhusmiljö, hurdå..?

Utan kunskapen om samband, och rutiner för hur man kan hantera dem då klagomål på  en bristfällig innemiljö uppstår kan leda till onödig stress hos både brukare och förvaltare. Det är lätt att det blir en snöbollseffekt i klagofrekvensen, men också ett upprepat utredande istället för att lära sig förstås vad som ingåe i begreppet inomhusmiljö, och möjligheterna till åtgärder som både förbättrar själva inomhusmiljön, men också självförtroendet hos de som klagomålen inkommer till.

Motgångar i sig ska också förvaltas så det blir något konstruktivt och bra istället för en fortsatt stress och magknip för de som har som uppgift att hantera ärendet dålig inomhusmiljö.

Endagskurs i
-Kemikalier & Lagstiftning
-Kemisk påverkan & Utfasningsämnen
-Säkerhetsdatablad & Dokumentation
-Miljöbalkens hänsynsregler & inomhusmiljö
-Energieffektivisering & Inomhusmiljö
-Fuktrisker & Sjuka hus
-Påverkande faktorer & Inomhusmiljö
-Operativt temperatur & Upplevt inomhusklimat
-Läs av rummet
-Relativ fuktighet & Hälsoeffekter
-Varför ventilerar vi & Hur?
-Lönsam inomhusmiljö & Hjälpande material
-Inomhusmiljö kommersiella lokaler

Miljöprofilerat vs Miljöcertifierat

Endagskurs där vi går igenom och synar vad certifieringarna innehåller, och vad konsekvenserna av dem blir. Å så går vi igenom vilka områden som finns att hantera om man vill bygga Hållbart, och mindre miljöbelastande. Samt hur man med transparens kan skapa ändamålsenliga Miljöprofiler för kommande, eller befintliga projekt som skall byggas eller åtgärdas.

De här kurserna behövs som motvikt till de anonyma konsulttjänsterna Miljöcertifiering där varken beställare eller utförare vet på vilket sätt det som beställs minskar miljöbelastningen, eller konsekvenserna av det skrala/begränsade innehållet i certifieringen.

-Certifieringarna och dess kriterier.
-Begreppet Hållbarhets innefattning.
-Konkreta delar av Hållbarhetspaletten i byggande och förvaltande.
-Hållbara och mindre miljöbelastande byggmaterial och hur de fungerar. Materialen och en hel del tenik finns på plats att känna på och prata om.

Etik för bostadsförvaltare

Att förvalta bostadshus vore betydligt enklare om man inte hela tiden måste ha en tydlig etisk kompass då bostaden är alla människors basala trygghetspunkt. Att ha en dörr att stänga om sig där man kan vara säker.

I, och i närheten av bostäder händer tyvärr en hel del saker som gör just bostaden till en otrygg plats. För den oinsatte ter sig fastighetsbolagens ansvarsområde aningens stort. Men med tydliga och regelbundet hanterade rutiner för hur man i förvaltningen skall förhålla sig till lagen, samtidigt som det finns både etiska och moraliska dilemman i vardagen, så blir dessa mindre godtyckliga handhavanden, som i sig kan hjälpa både fastighetspersonal och kunderna att vara, eller förbättra tryggheten i bostadsområden.

Endagskurs om etiska förhållningssätt i en fastighetsförvaltande organisation.
-Etik & Moral, skillnaden
-Kulturer
-Hemlöshet & Vräkningsförebyggande
-Barnperspektivet & Orosanmälningar
-God sed & Goda relationer
-Hjärta & Hjärna
-Hyresgäster är Kunder
-Ledarskap & Kärnvärden
-Tillgänglighet
-Konflikter, Störningar & Hot
-Svarthandel med kontrakt & Ockerhyror
-Madrasslägenheter & Konsekvenserna
-Polisen & Fastighetsbolagen
-Kriminella & Rastlösa
-Koppleri & andra Brott i/på fastigheten
-Överlåtelsebesiktningar & Vårdnadsplikt

Vadå Social Hållbarhet..?

Ett ämne som ligger högt upp på den samhälleliga dagordningen. Varför och vad är det?
Ämnet har några givna fasta punkter, men måste också hanteras dynamiskt då vi har olika värderingar och erfarenheter. Ska det bli en ökad hållbarhet och spänst i det samhälleliga systemet runt byggande och brukande av byggnader behöver vi både tydliga gränsdragningar, men också kunna diskutera andra förhållningssätt än våra egna, och även förstå skillnanden på oss själva som privatpersoner i förhållande till den arbetsgivare vi har.

Kurserna har lite olika upplägg för Byggföretag och Fastighetsbolag. Nedan visas generella inslag innan bygg- eller fastighetsanpassning av kursen.

Endagskurs i Social Hållbarhet.
-Det sociala kapitalet
-Bostadshistoria & Samhällsutveckling
-Grundlagen & Bostaden
-Storskalig eller rullande renovering
-Gentrifiering
-Urbanisering & Segregation
-Kulturell kompetens & Områdesutveckling
-Social kontroll & Stadsutveckling
-Kultur & Kulturrelativism
-Social förvaltning & Innanförskap
-Projekttrötthet
-BID
-KASAM & Trygghetsskapande åtgärder
-Mångfald & Inkludering
-Proaktiv eller Reaktiv
-Värderingar, Uppförandekoder & Kärnvärden
-Hållbara beteenden
-PK & Respekt
-Rasism
-Källkritk & Sociala medier som anställd
-Sociala krav vid upphandling
-Tillit & Exkludering

Lunchdragningar

Kortare introduktioner till:
Inomhusmiljö
Hållbar beställarretorik -do’s & don’ts

Samarbeten

Då vi är många som har särskilda kompetensområden i relation till projekterande, byggande och förvaltning så samarbetar jag med några föreläsande kosnulter som jag tycker håller en lika kundnyttofokuserad nivå som jag själv gör inom mitt område.

Marcus Lundin
Säker vatten
BBR i relation till VVS
Han kör även kurserna på engelska.

Mattias Wolin & Andreas Stridh
Underhållsplanering
Byggteknik