Kejsarens nya kläder

Sen jag började med SundaHusetprojektet, och min nya yrkesbana som utbildare inom Bygg- och Fastighetsbranschen så har det ju hänt en del, men ändå inte så mycket.

Miljö är stressande för en del, för de vet inte riktigt vilken som är deras ingång, men vet samtdigt att de måste förhålla sig. Mina branscher har då skaffat verktyget Miljöcertifieringar för byggnader.

I praktiken så innebär det att en okunnig beställare, väljer Miljöcertifieriat och kallar sitt projekt Miljövänligt, vilket enligt marknadsdomstolen är olagligt. Samtidigt så kan inte byggarna hur de här certifieringarna fungerar, utan hyr in den certifierade konsulten.

Svanens certifiering ligger sen november 2016 två millimeter över BBR, dvs den som bygger Svanenmärkt blir blåst, men det är inte riktigt lika lurigt, för beställaren VET att den blir blåst, men väljer den certifieringen för att Svanen har stort gehör hos konsumenterna.

Miljöbyggnad som är den andra som man bygger efter i Sverige ger lite mer, men inte särskilt mycket. Och den är mer för professionella beställare då den vanlige konsumenten inte har någon koll på vad det innebär konkret. Däremot vet inte beställarna heller vad det innebär rent konkret, för ingen läser ju egentligen kriterierna…

Och DET vet alla som håller på med certifieringar. Perfekt produkt, få kan någonting om området, så ingen kommer att lyfta på locket och säga… men här är ju tomt, för då… finns ju liksom inget att ens beställa, eller visa att man har beställt.

Kejsarens nya kläder…

Och det är ju så himla tråkigt, för det går att bygga så mycket bra, spännande och med  inspirerande Miljöanpassning för att minska byggnadernas ekologiska fotavtryck. På så vis få byggnden ändamålsenliga och fullt nåbara mål för sin Miljöprofil. Och densamma kan visas upp och alla kan lära sig av den, eller inspireras och just sporras till att också bygga smartare och mindre miljöbelastande. Hur kalas vore inte det 🙂