Intelligenta -öppnar och sluter sig vid olika RF- tätskikt från Pro Clima -Intello Plus och Solitex Plus- för att hålla taket diffusionsöppet men vindtätt. Den variabla slutenheten hindrar eventuella fuktläckage från att stanna kvar i takets isolering med risk för skador på konstruktionen. 

ProClima vindduk,vindduk,diffusionsöppet byggande,diffusionsöppen konstruktion

fårullsisolering,hållbart byggande

fårullsisolering,intello,diffbroms,diffusionsbroms,diffusionsöppet byggande,diffusionsöppen konstruktion,fuktsäkert byggande