Husets enda skivmaterial är ett kompositmaterial från Fermacel, och består av kemisk gips –restprodukt från rökgasrening- och cellulosa –återvunna tidningar-. Annars har vanlig obehandlad granspånt använts då nästan alla skivmaterial innehåller hälsoskadliga kemikalier.

Dessa skivor finns runt de mobila väggarna runt ackumulatortanken och framför installationsutrymmet i tvätthörnan.

Fermacel