Sammanhållet klimatskal för energieffektivitet.

Om ett hus ska dra mer eller mindre energi beror så klart på ett flertal faktorer. En av dem är ett väl sammanhållet klimatskal eftersom det är via det, avloppet och ventilationen värme/energiförlusterna sker.

Ett enplanshus har exempelvis större omslutande klimatskalsarea i förhållande till husets volym, och ju fler vinklar desto svårare att supernyttja den tillföda uppvärmningsenergin. Plus att vinklar släpper igenom större mängder energi genom stommen/väggen.

Det här huset är lätt rektangulärt och i två våningar, för att värme som bekant stiger.

Och ett runt hus, vilket SundaHuset inte är, är ännu mer energieffektivt just pga av att det saknar hörn där det smiter ut mer värme.

Runt hus,Villa äntligen,ROSS arkitektur,Ross-villa,energieffektivt byggande