Lerputsad fasad. Puts gjord på lera, sand, vatten, halm och eu-ekologisk kogödsel från Malma Gård ute på Värmdö.

Fasadens ekologiska lerputs skyddas med ofärgat vattenglas. Då blir den slittåligare, en aningens vattenavvisande samtidigt som den bibehåller diffusionsöppenhet. Det vill säga, fukt kan ta sig ut genom putsen och putsskyddet.

fasad,ekologisk lerputs,ekologisk fasad

fasad,ekologisk lerputs,ekologisk fasad

fasad,ekologisk lerputs,ekologisk fasad

I det här läget så är ff planen att detta ska vara vindtätning, och inte den slutgiltiga fasaden.

fasad,ekologisk lerputs,ekologisk fasad

Men jag tyckte den var så fin… att den fick slätas till för att bli den slutgiltiga fasaden. Men jag tror den skulle må bra av en vända till så att putsen blir lite tjockare, och sen målas med riktig pigmenterad silikatfärg. En lätt khakigrön tror jag skulle bli urvackert mot berget när ljungen blommar.

fasad,ekologisk lerputs,ekologisk fasad