26:e februari

Men det rinner fortfarande in över 40 grader värme in i mitt hus värmelagrande acktank. Så är det att bygga och bo mindre miljöbelastande <3solvärme,solfångare,hållbart byggande,Hållbart boende,miljöprofilerat byggande