Huset primära uppvärmningskälla består av den supersffektiva massugnen och den miljöjustare solfångaranläggningen. Båda anslutna till ackumulatortanken på 750 liter.

En gång om året kommer sotarn och förundras över den lilla mängden sot den här anläggningen genererar. Det är så klart lika trevligt varje gång då jag är ganska så stolt över den låga energikostnaden och de synnerligen låga utsläppen av OGC och PAH samma ugn orsakar.

Som egenföretagare så får jag inte ihop den ekonomiska kalkylen för sotningsföretagen. Hur är det möjligt att en resa med firmafordon, drivmedel till densamma, förvisso enkel utrustning, men ändock utrustning, lägg sen till lön och arbetsgivaravgifter landar på… hela 523kr per år? Jag fattar det inte, men det är iaf utgiften per år för denna tjänst.