Den fasta årsavgiften för sophämtningen på Sommarbovägen 9 kostar 1458 om året.

Jag är ju som många av mina grannar Miljöhjältinna och källsorterar för att alla klotets resurser skall cirkuleras i störst möjliga mån. Därför har jag det minsta sopkärlet på 140 liter, och en tömning av detta kärl kostar 54 kr per tömning. Vill man så kan man ha ett separat brunt kärl på 140 liter, och då betalar man 29 kr/tömning för det gröna restavfallskärlet, och 5 kr/tämning för det bruna kompostavfallet.

Eftersom jag inte slänger ngn mat, och det bara blir (ngt förenklat) lökskal och någon morotsblast/apelsinskal då och då… så skulle det ta ett halvår att fylla mitt bruna kärl. Dvs jag är inte ekonomisk här… bara samvetsgrann. Jag skulle alltså kunna ha ett brunt och ett grönt, och betala mindre. För man drar ju fram det kärl som skall tömmas till vägkanten. Vilket faktiskt fungerar ypperligt. (Nej… jag skulle aldrig utsätta mina grannar för ett brunt kärl som töms en gg i halvåret 🙂
I början då jag flyttade hit så klev de in och drog ut mitt (gröna) kärl. Sannolikt av omtanke, men efter två samtal till kommunen så har de full koll på att från den här fastigheten så… är det sorterat och därmed väldigt lite sopor. Och jag har inte upphört att förvånas över hur otroligt väl sophämtning (och snöröjning) fungerar i området.

Innan jag hade mina gästhus (som är uthyrda ca 11.5 månader om året) hyresgäster så tömdes mitt kärl var 7:e vecka. Men numer är det tömning ca var 3-4:e vecka.

https://www.nacka.se/48cecc/globalassets/kommun-politik/dokument/taxor/avfallstaxa

avfallstrappan,sophierarkin,krestlopp,sopsortering,avfallssortering,källsortering

Och att slänga mat… är inget alternativ. Större brist på repekt för klotet än att slänga maten den ger oss… har jag svårt att komma på om jag ska vara ärlig.

maträddarna,släng inte mat,avfallstrappan,sophierarkin,krestlopp,sopsortering,avfallssortering,källsortering

https://www.svt.se/matraddarna/

Dvs, jag har inget brunt kärl. Men vill man ha ett så kostar det XX kr per tömning.

Och vill man odla på den här soliga tomten så är ju Bokashikompost ett betydligt bättre alternativ är att transportera bort de potatis/lökskal, morotsblast och fettspill från matlagningen som blir över med lastbil….

bokashi,hemmakompost,kompost,kompostera

https://www.bokashi.se