Eller… det som kallas tomtägarföreningsavgift ligger på 250 kr/året.