Sen huset är färdigbyggt så har jag med hjälp av Compriser valt bort ett mycket uppskattat försäkringsbolag -IF- till förmån för först Vardia och senare och nuvarande Folksam.

Stor villaförsäkring inkl utökad reseförsäkring kostar för mig och Sundahuset 4800 kr/år hos Folksam. Detta pris är ju också i relation till att jag har två bilar, ett släp och min lägenhet i Malmö försäkrat hos dem. The more, the better price…