Sommarbo vägförening

Tar ju hand om vår enskilda väg. Jag tycker de gör ett ganska så bra jobb, och framförallt är snöhållningen utmärkt utförd.

Vad det kostar per år per fastighet har ju givetvis med antalet utryckningar för snöröjning. Sen jag flyttade hit 2007 så har de pendlat mellan ca 5000-6500 kr/året.