Då jag flyttade till Sommarbovägen 9 så sköttes avloppshanteringen av Backabo samfällighetsförenings lilla reningsverk. Jag kom dessutom direkt att bli ordförande i samma samfällighetsförening, vilket jag fortsatte med i tio år, tills jag avgick och blev suppleant 2018.

Under den här tiden så stängdes vårt reningsverk ner, då det kommunala reningsverket byggdes ut ända fram till Backeboskolan som också är medlemmar i samfällighetsföreningen. Föreningen finns kvar så länge det kommunala VA’t inte är utbyggt till hela området, och vi använder ff ledningarna från de till föreningen anslutna hushållen fram till den vid skolan anlagda kommunala anslutningen. Låter det snurrigt..?

Vi använder alltså våra/föreningens rörsystem fram till skolan där vi från föreningens håll fått möjlighet att ansluta oss till det kommunala systemet tills den kommande fortsatta utbuyggnaden i av det fullskaliga kommunala rörsystemet för avlopp och dricksvatten.

Kommunen fakturerar

Alltså Backabo samfällighetsföreningen en klumpsumma som sedan delas upp lika -2862kr/året 2018- på alla föreningens medlemmar, och betalas av medlemmarna till föreningen årsvis. Och föreningens styrelse betalar kommunen per kvartal.