Ja, det finns ju en del kvar att bygga ut för den här fastigheten om man vill bo större. Bottenplattan får vara 120 m2, och min är 79 m2.

2018 lät jag Benedicte Wåhlin på WAK arkitektur rita planlösningar för den enklaste och sannolikt den billigaste utbyggnaden för den resterande byggrätten för fastigheten.

Benedicte Wåhlin,WAK

Fastighetskartan, och den grönlappade byggnationen är riven. Och nu står det ett miniAttefall mittemellan den ritade ickebefintliga utbyggnationen (till vänster) och den numer ickeexisterande rivna lilla ”schaket”. Vill man bygga ut så går det att kran- eller domkraftflytta det lilla gästhuset ett par meter bort.

Till höger på fastighetens lägre tomtdel så står det större gärhuset, som även det har ytterligare 10 kvarvarande kvadratmeter byggrätt.

Allt jag bygger krymper för att de kostar att bygga av kvalitet. Skithus är inte min melodi, för det ger riskkonstruktioner och osunda inomhusmiljöer. Såna hus får andra planera, projektera och bygga.

Benedicte Wåhlin,WAK

Övre plan 

Efter utbyggnation.

Byggrätt Velamsund 1:237    Byggrätt Velamsund 1:237

Nedre plan

Efter utbyggnation.

Byggrätt Velamsund 1:237    Byggrätt Velamsund 1:237

Förberedd konstruktion

Ja, det är faktiskt så, att det finns inbyggda/inmurade avbalkningar för ett 2 meter långt fönster på nedre plan mot vattnet. Och ett fönster mot den bortre änden är avbalkat så man kan öppna upp en dörr ditåt om man vill bygga ut ditåt. Det är också ditåt Benedicte Wåhlins utbyggnation är ritad. Det finns också ett avloppsrör till indraget i köket om man önskar ha en annan planlösning än den jag valt. Man vet nämligen aldrig <3

Hade jag…

Velat nyttja kvarvarande byggrätt så hade jag nog hellre hittat en dyrare lösning för att bygga bakåt och uppåt för att sedan kunna göra en terass på taket. För då.. blir det en gradios sjöutsikt med den mest fantastiska kvällssol.

Och…

Min första bygglovsansökan, som sedan togs tillbaka var den billigare varianten. Jag vaknade svettig en natt och tänkte… jag klarar inte av -ekonomiskt- att bygga enligt hela byggrätten om jag ska ha de material och den teknik jag önskar bygga och bo i. Klockan nio morgonen efter så ringde jag arkitekten -Christer Eriksson- och meddelade att villan skulle kapas…

Och 2….

Mitt nästa husbygge… är ett enplanshus på 50-70 m2, för de här 122 kvadratmetrarna har varit alldeles för stora för mig.

Bygglovsbefriade till- och utbyggnationer på en ”en- eller tvåfamiljsfastighet”

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/

Befintlig plan & Möjlig rumsindelning

Jo, jag lät Benedicte Wåhlin göra två rumsindelade planer för det befintliga huset. Mest för att hjälpa till med det visuella då jag lever väggfritt i det här huset.

Nedre plan.

Nedre plan,möjlig planlösning nedre plan

Övre plan

XXXX