Artikel i tidningen Trä:

https://www.svenskttra.se/tidningen-tra/2016-2/bromsa-och-lagra-energi-med-trabaserad-isolering/

Träfiberisolering

Träfiberisolering