21:a Oktober 2016 Fräsch

Frukostseminarie/um... Hotet mot framförallt Miljonprogrammets högsta kvaliteter. Men folk vill ju inte flytta, och de bor för trångt i de bostäder som finns. Några bättre alternativ?