12 april 2014 Ekobyggarevent i Östersund

Jag har ett otroligt roligt jobb!!

I december så blev jag kontaktad av en ekobyggarentusiast, Kurt-Åke från Åre. Han är en oerhört driftig pensionär med ekonombakgrund som numer bygger sunda och miljösmarta hus i Åre tillsammans med sin bror. Dessutom är han en genuin filosof med breda perspektiv.

Han undrade om jag var intresserad av att föreläsa om han kunde ordna finansiering till ett byggevent uppe i Östersund. Självklart så ville jag det. Från Stockholm med omnejd till Malmö, till Sala till Östersund. Vem kan motstå att delta i breddandet av kunskapen om Sunt och Miljöprofilerat byggande?

Detta är den första gången allmänheten har haft fri tillgång till någon av mina föreläsningar då jag annars anlitas som så kallad infortainer av företag och organisationer stängda för just allmänheten. 

Vi var tre föreläsare med olika inriktning denna gång. Jag med min historia om Sunda Huset och det stora materialbiblioteket, och Jonas Jonasson som är adjunkt i Byggfysik på Mittuniversitetet i Östersund. Han var riktigt bra. Särskilt eftersom han har ett liknande perspektiv som jag när det kommer till behovet av det byggfysikaliska perspektivet, och att man faktiskt måste se på det här med energibesparingar ur flera perspektiv om just energibesparande åtgärder ska ha någon riktig miljöpåverkan.

Det blir lite Cut & Paste om ni vill läsa och se filmsnutt från eventet:

http://op.se/lanet/ostersund/1.7053355-minimassa-med-enkla-regler

http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.7055139-fokuserar-pa-hallbart-byggande

 

Jag vill särskilt tacka Kurt-Åke Emanuelsson och Helena Andersson från Östersunds bibliotek

 

För Nackademins elever

 

Vad består det sundare huset av? 

1. Sammanhållet klimatskal i förhållande till husets volym. På det här sättet minskar man de termiska förlusterna -värme som lämnar byggnaden genom byggnadens klimatskal-.

2. 50 meter nedgrävda ventilationskanaler av PE-rör till förvärmning/kylning av tilluften. Här finns massor av uppvärmningsenergi att spara. Den friska tilluften ska värmas upp, varför inte låta den i marken lagrade solvärmen växlas över till den inkommande luften? Plaströr av mindre miljöbelastande polyeten, och helt PVC-fria.

3. Hybridventilation, med markvärmd tilluft och årstids-, och behovsanpassad frånluft. Fläktmotorn är en såkallad EC-variant och extremt energieffektiv, och placerad på taket för minimerat spilljud i bostaden. Inga filter, bara spolbara kanaler för enkelt underhåll utan miljöbelastning. Husets ventilationsbehov enligt BBR är 46 liter per sekund, och fläkten stängs av med larmet då man lämnar huset. Värme ut via ventilationen är en av de stora energiförlusterna i ett hus, och bör därför minimeras. Då huset innehåller ett minimum av kemikalier behövs det inte ventileras då ingen befinner sig i huset.

4. Diffusions- och radontät Koljerngrund. Den består av Foamglas som är tillverkad av återvunna bilglasrutor. Genom sina slutna glasceller blir den både diffusionstät och hindrar kapillär uppsugning, vilket i sin tur håller isoleringen torr. På det här viset håller Foamglas sin isoleringsförmåga hela husets livslängd. Grunden är radontät genom ett aluminiumskikt och radonkragar. Foamglaset har dessutom oslagbar tryckhållfasthet som gör att det räcker med att stabilisera grunden, inga kantförstärkningar eller övrig armering behövs.

5. Potentialutjämnad armering i betonggolvet för att förhindra vagabonderande ström i plattan, och därigenom minska elektromagnetiska strålningsfält som är hälsoskadliga.

6. Halogenfria -hälsoskadligt flamskydd-, och PVC-fria -hälsoskadliga mjukgörare och tungmetaller- elrör.

7.Central strömbrytning vid säng för att nattetid vila boende från elektromagnetisk strålning.

8. Vattenrör av PE-plast –polyetenplast- med en rör i rörfunktion för enkare byten om behov av det skulle uppstå. Huset är också projetekrat med korta rördragningar för att undvika att varmt vatten ligger och kyls ned, samt att kallt vatten ligger och värms upp. Båda drar onödigt med energi.

9. Elektronisk vattenfelsbrytare för att minska risken för att vattenskador uppstår. Vad har det med miljö att göra? Jo, då vattenskador uppstår i Sverige -och Norge- så går de sällan att laga då vi oftast bygger i trä. Vilket förvisso inte är fallet för mig. Men alla reparationer och utbyten av material orsakar inte bara ny materialproduktion, utan även transporter. Den elektroniska vattenfelsbrytaren från Nordia känner inte bara av om vattnet står och forsar i mer än 20 minuter, utan även droppen. Det är just droppen som är farligast, för de märker vi oftast inte förrän skadan är skedd. Och givetvis har huset även brandvarnare, och brandsläckare innehållande vatten. Men just de klassas mer som husets säkerhetssystem.

10. Husets installationer är i längsta möjliga mån inspekterbara utan ingrepp på ytskikten, alternativt lätta att öppna och stänga då skruv använts i alla lägen. Skulle något springa läck syns det relativt omgående, och blir lättare att åtgärda. All skadehantering är också en onödig påfrestning på miljön ur ett LCA-perspektiv.

11. Ett minimum av metallinslag med hänsyn till ändliga resurser, och miljöpåverkan vid råvarumaterialets utvinning.

12. Skruvar istället för spik för att man ska kunna renovera, byta ut eller riva delar med möjlighet att återanvända, eller återställa i så stor utsträckning som möjligt istället för att skada materialet vid inspektion eller ingrepp.

13. Lecastomme av NC-block. 400 millimeter massiv stomme i stapelbart murverk utan köldbryggor. Hygroskopisk och diffusionsöppen. Foamglasisolering till alla köldbryggor i anslutning till balkar, bjälkar och ingångar.

14. Lerklining invändigt för fukt och värmebuffring, utvändigt som vindbrytare. Lera är en av fåtalet ekologiska byggmaterial i det härprojektet, och har renande och kapillärsugande funktion. Lera sägs också bidra till att skärma elektromagnetiska spänningsfält.

15. Miljövänligare färg av olika slag. Innerväggarna bemålas med kalkkasein. En färg i pulverform som blandas färsk med vatten på plats. På så vis spar man på transport av vatten du har i kranen, och slipper tillsatser av allergi- och astmaframkallande fungi- och biocider. Jag tillsatte även Insuladd –se följande punkt- i väggfärgen. Snickerifärgen är vattenburen hartsfärg som svampskyddats med eteriska oljor istället för hälsoskadliga kemiska fungi- och biocider. Träväggar och tak har målats med vitlaserande hartsgrund, som delvis blandas med vatten på plats. Här bör påpekas att eteriska oljor inte nödvändigtvis är helt oskadliga, men de är naturligare, och skonsammare än de kemiska varianterna. I våtutrymmen, tvätt- och bad har vitpigmenterat vattenglas använts –se senare punkt-. Och mot yttervägg har isolerande pulvertillsats blandats i –se följande punkt-

16. Reflekterande färgtillsats i form av pulver från Insuladd. Keramiska kulor med vakuum inuti som genom nanoteknik skapar ett isolerande skikt. Det keramiska pulvret är framtaget i samarbete med NASA för att skydda rymdraketer från värme och kyla genom att jämna ut och sprida temperaturen i ytskitet. Pulvret är tillverkat av lera som i sig är ekologiskt. Tillsatsen sänker energiförluster genom sin isolerande förmåga. Alla fönster, invändiga väggar, samt Foamglasgrunden är bemålade för bästa tekniska funktion.

17. Linoljespackel, och minimerad användning av kemikalisk tätning vid anslutningar av hälsoskäl. De områden där kompromisser avvägts som nödvändiga, eller varit föredragna anges tydligt i husets drift och skötselpärm. All på säkerhetsdatablad redovisad kemi är spårbar i huset.

18. Autobalanserade golvvärmeslingor. Med hjälp av i rummet strategiskt placerad sensorer planar värmedistributionskurvorna ut och värmesystemet behöver inte gasa och bromsa i samma utsträckning som ett obalanserat system. Detta ökar uppvärmningssystemets verkningsgrad med mellan 5-8 procent.

19. Glättat betonggolv med kalkfiller. Den otäckta betongen får möjlighet att torka ut samtidigt som den fungerar som ett värmemagasin för värmeslingorna utan isolerande ytskikt. Kalkfillern är en ren naturprodukt och innehåller inga rester av tungmetaller. Ytan dammbinds med diffusionsöppen vattensilikat baserad på Silin. Helt ekologisk men alkalisk, så skyddsglasögon vid applicering rekommenderas.

20. Vattenmantlad rysk massugn. Ugnen är vedeldad och en verkningsgrad på 95 %. Ugnen är konstruerad så att den kan eldas antingen mot stenmassivet eller mot vattenmagasin/ackumulatortank. Tack vare sitt stenmassiv eldas veden i temperaturer upp till 1100 grader och genom ugnens långa kanaler och den kraftiga syretillförseln förbränns större delen av cancerframkallande OGC och persistenta, ackumulerbara och cancerfrankallande PAH -organiskt bundet kolväte och polycykliska aromatiska kolväten-. Den utgående röken består till störst del av vattenånga. 

21. Ved är biobränsle och därmed förnyelsebart. I mitt fall har jag turen att än så länge köpa handfälld gallringsråvara av en jägmästare i Sörmland. Bra för den ekologiska mångfalden i skogen, ekonomiskt, och rensar dessutom min överbelastade hjärna med lite fysisk aktivitet. Slår det mesta som stresshantering.

22. 7,5 m2 solfångare ansluten till ackumulatortank förser huset med tappvarmvatten från maj till september, och kommer även uppvärmningen till del de varmare vår-, och höstmånaderna.

23. 750 liters ackumulatortank anpassad för solslinga och vattenmantel. 400 mm fårullsisolering utan cancerframkallande kemikalier -borax som skadedjursbekämpande tillsats- runt tanken.

24. Fönster mot norr är minimerade för minskade värmeförluster. Vissa fönster har uteslutits på norrfasaden, men stommen har armerats för att kunna öppnas upp om husets boende får andra behov i ett senare skede.

25. Kundanpassade fönster från norrländskt snickeri -WB Trä- bestående av oimpregnerade fönsterkarmar av kärnvirke som målats med kapillärsugande och reflekterande färg från Thermogaia. Glasens U-värden är 0,7 w/m2K.

26. Vattenarmaturer med energi och vattenflödesbesparing -Mora MMIX- för resurseffektivitet. De innehåller livsmedelsklassade smörjmedel och är dessutom miljöklassade genom sitt minimerade innehåll av mässing för resurseffektiv tillverkning och distribution.

27. Värmeåtervinning från duschvattnet. Kopparrör i kopparrör från Danska Hei-Tech som återvinner teoretiskt 64 procent av värmen genom värmeväxling från det utgående duschvattnet.

28. Decoliss som ytskikt i bad och duschutrymmen. Fransk ekologisk kalkputs -NHL 3,5- som ytskikt i våtutrymmen. Putsen görs vattenavvisande antingen genom glättning eller bestryks med vattenglaset Silin. Materialen är applicerade med hänsyn till kapillärlagarna. Det vill säga material med mindre porsystem suger väta  från material med större porsystem. På så vis hindrar man väta och fukt från att ta sig in i konstruktionen, och de torkar ut mot den fria luften istället.

29. Övriga materialval i badrum, dusch och separat toalett är lerputs som bemålats med vitpigmenterad silikatfärg. Återvunnet marmorgolv från 40-talsvilla, och träullitplattor för ljuddämpning och fuktabsorbtion. Gummimattor under ett av duschutrymmena är en miljöduk av EPDM-gummi. Alla rörgenomföringar genom golv/mellanbjälklag är varmluftssvetsade istället för kemisk tätning.

30. Energiklassade vitvaror, och skafferi med tudelad dörr och sänkt golv för minskade kylförluster.

31. Lufttorkade konsågade golvtiljor. Resurseffektivt och hållbart näringsidkande av lokal skogsägare som gallringsavverkar -tätvuxen och avverkningsmogen skog- 200 träd per år. Konsågningen gör att en större del av stammen kommer till användning i den slutgiltiga golvplankan, vilket är resurseffektivt. Lufttorkningen spar energi i tillverkningen, gör träet mer formbeständigt och generellt motståndskraftigare mot mögelangrepp -mögelangrepp är egentligen bara är ett problem med trä placerat i fuktiga miljöer utan möjlighet till snabb uttorkning-.

32. Trägolvet behandlas med diffusionsöppet men vattenavviskande golvvax från Auro. En ren naturprodukt utan kemiska tillsatser.

33. Husets enda skivmaterial är ett kompositmaterial från Fermacel, och består av kemisk gips –restprodukt från rökgasrening- och cellulosa –återvunna tidningar-. Annars har vanlig obehandlad granspånt använts då nästan alla skivmaterial innehåller hälsoskadliga kemikalier.

34. Begagnad inredning, med största hänsyn till sophierarkin genom återbruk. De begagnade produkterna innehåller ofta mindre kemikaliska rester då äldre inredning generellt innehåller färre kemikalier, och de nyare begagnade materialen redan emitterat bort de större mängderna kemi. All husets inredning utom två utelampor, en badrumslampa och de nya köksbänkskivorna är från mitt tidigare möblemang, eller inköpt på Blocket och diverse auktionshus -Metropol och Lauritz-.

35. 400 millimeter fårullsisolering och variabel diffusionsspärrar i taket, och 400 millimeter runt ackumulatortanken. Isoleringen -Thermafleece- består av 85 procent fårull och 15 procent polyester, varav hälften återvunnen och resterande jungfrulig råvara. Den är brandskyddsimpregnerad med borax -3,6%- som inte är skadlig att inandas -inte lämplig som förtäring-. Ullen är hygroskopisk -klarar av att ta upp och avge fukt- och har samma U-värde som den allergi-, och cancerframkallande -formaldehyd- glas-, och mineralullen. Den kliar inte och är därför lätt att installera. Foamglasisolering -återvunna bilglasrutor och kolpulver- till alla köldbryggor i anslutning till balkar, bjälkar och ingångar.

36. Intelligenta -öppnar och sluter sig vid olika RF- tätskikt från Pro Clima -Intello Plus och Solitex Plus- för att hålla taket diffusionsöppet men vindtätt. Den variabla slutenheten hindrar eventuella fuktläckage från att stanna kvar i takets isolering med risk för skador på konstruktionen.  

37. Terrass av underhållsfri betong, och altan av tätvuxen och lufttorkad furu från kontinuitetsskogsbrukande skogsbonde utanför Sala. Obehandlad, och monterad så att väta och fukt inte får fäste, genom lättare uttorkning. Ingen miljöfarlig tryckimpregnering -jo, den "miljövänligare" kopparoxidimpregneringen är fortfarande långtidsverkande skadlig mot vattenlevande organismer- eller annat miljöbelastande underhåll. Tvättas med såpa och rent vatten i högtryck.

38. EPDM gummiduk -Evalastic- som tätskikt under sedumtaket. Duken är elastisk, och varmluftsvetsas för hållbarhet upp till 50 år. Duken innehåller varken klor, bitumen eller hormonstörande mjukgörare, och kräver ingen kemi vid montering, utan svetsas med varmluftspistol.

39. Blommande sedumtak med diademsystem för bättre hållbarhet. Sedumet tar upp ca 50% av dagvattnet, luftrenar, isolerar mot värme/kyla/ljud, samt förlänger tätskiktets livslängd genom sedumets UV-skydd. Diademmattan är tillverkad av återvunnen plast och håller ett tjockare lager växtsubstrat som gör att sedumet får ett kraftigare rotsystem, vilket i sin tur leder till högre motstånd mot långa kalla vintrar och långa torra somrar. Den tjockare mängden växtsubstrat gör också att fler sedumarter överlever och man kan till och med odla vissa lökblommor för en livligare estetik.

40. Lerklinad fasad. Puts gjord på lera, sand, vatten, halm och eu-ekologisk kogödsel.

41. Fasadens ekologiska lerputs skyddas med ofärgat vattenglas. Då blir den slittåligare, en aningens vattenavvisande samtidigt som den bibehåller diffusionsöppenhet. Det vill säga, fukt kan ta sig ut genom putsen och putsskyddet.

 

2 mars 2013

Tacksamhet

Bloggen har varit nere ett tag, sannolikt på grund av en migrering hos mitt eninenta webbhotell Binero. Men tack vare Albin Malmgren så är bloggen nu up and running igen. Han har också meddelat att jag under 2012 hade 8000 besök. Och det vill jag också tacka för!!

Äntligen har jag fullt upp med arbete och det övriga livet. Projektet är avrundat, men inte klart, för det tror jag faktiskt aldrig att det blir. Ett altanbygge kvar, och en tillbyggnad och tilläggsisolering av en frigga. Ok... trädgården också. Och ett riktigt vedskjul istället för de tillfälliga vedtorkarna.

Gäststugan

Och så har jag hunnit bygga ett fantastiskt litet gästhus på 30 m2 också. Där vill jag bo själv, men ämnar hyra ut. Det här lilla huset är självklart miljöprofilerat det med, men inte ett prototyphus som det större -inte så stort- huset är. En betydligt enklare och mer lättillgänglig miljöprofil. Det lilla huset kommer sannolikt dra lika mycket, om inte mer  energi som det stora, det blir så med "eldrivna" hus.

Teknisk spec enligt följande:

Plintgrund -1500 mm!!-

Tjocka väggar och bjälklag 250-300 mm

Lättreglar från Hunton för minimerade köldbryggor

Energiglas med U-värde 1,1 W/m2K -ett överblivet från förra huset med u-väde 0,7 W/m2K-

Begagnad ytterdörr från Blocket

Fårullsdrev och ullister runt ytterdörr och överst i alla fönster för dynamisk tilluft

Blåst lösull av cellulosa från Ekofiber, impregnerade med borax 

Diffusionsöppna ångbromsar

Trossbotten av värmebehandlat altanvirke -inget tryckt-

EPDM-gummiduk på taket inför ett kommande sedumtak från Takcentrum

Fasaden är tillfällig av OSB -massssor av lim-. Men den är ruskigt cool, så det finns risk...

Luft/luftvärmepump från Mitsubishi. Den tystaste jag kunde hitta, och med kapacitet för 150 m2, vilket kommer göra den effektiv på den lilla öppna ytan

Mekanisk frånluft i badet, intellivent från Fresh

Begagnad VVB -nibe- från Blocket

Begagnade vitvaror till den lilla kokvrån från Blocket

Mora MMIX energi- och flödesbesparande armaturer och dusch

2:a sorteringsgolv -25 mm- från TT-golv

2:a sorteringsträpanel -16 mm- från TT-golv

Diffusionsöppen snickerifärg till väggar och tak, och golvolja från Auro.

 

29 januari 2013

Nu har huset varit i drift i drygt ett år, jag flyttade ju in i slutet av november 2011. De första 12 månaderna förbrukade jag totalt 2067 kWh och ca 9m3 stjälpt (knappa 6 staplad) blandved.

Självklart är denna låga energiförbrukning en kombination av smart utformning av huset, de nedgrävda och därigenom värmeväxlande ventilationsrören för tilluften, energibesparande armaturer, någotsånär energieffektiva vitvaror och kanske ett välisolerat tak.

Men jag lever som vem som helst. Datorerna står tyvärr på standby, likaså tv’n (som jag dock nästan aldrig tittar på). Jag använder inte någon form av lågenergilampor då jag inte gillar ljuskvaliteten, strålningen eller kvicksilverinnehållet. Det är halogenglödlampor som gäller.

Energiförbrukningen är jätteviktig för mig av både miljö- och ekonomiska skäl. Men… inte till vilket pris som helst. Luftkvaliteten inomhus får inte drabbas i negativ bemärkelse, och jag vill heller inte ha massa störande vibrationsljud från några energibesparande VVS-system.

Min ventilation är alltid avstängd då jag inte är i huset då det inte behöver ventileras bort massa skadliga emissioner då det kemiska innehållet i huset är väldigt begränsat. Inte obefintligt, men ett minimum.

Visst finns det saker kvar att fixa, och till och med bygga. Min balkong till exempel. Men först ska tvisten med grannen som inte vill att jag har en balkong komma till en ände. Sen ska min andra dusch färdigställas. Det är bara lite rätt pigmenterad Decolissputs som ska kompletteras, och så ska golvklinkern fogas. Ok… några lister saknas också. Just det, mitt skafferi ska också byggas klart, för där finns bara ett gjutet golv och tilluften. Väggar och tak saknas.

Min massugn, hur det står till med den är en hel följetong i sig. Och den ska ni få höra, etappvis. Den ligger i alla fall i Allmänna reklamationsnämnen för bedömning. Teknisk prestanda och falsk varudeklaration är det som är problemet. ALLA vi tre som har Ekonomkas vattenmantlade massugnar för primäruppvärmning kan inte få till laddningen av ackumulatortanken så att vi har legionellafria temperaturer på vårt vatten. Än mindre räcker det till våra vattenburna uppvärmningssystem. Fortsättning följer.

Ja, så här är det att bygga hus J

Man lär sig en hel del om sig själv och livet. Förhoppningsvis är de positiva lärdomarna de dominerande. Så har det med råge varit för mig, och jag är både nöjd, stolt, glad och tacksam.

 

Copy paste

http://www.svd.se/bostad/hemmahos/funktion-som-ger-eko_7854548.svd

http://www.byggindustrin.com/energi-miljo/hon-byggde-det-sundaste-huset__8458


 

8 oktober 2012

Blir det klart någon gång?

Nä, det blir det inte. Men det är på väg att bli tillräckligt klart för att jag ska släppa det, och fortsätta med annat jag gillar att hålla på med igen. Börja jobba heltid, träffa vänner, gå på bio, ta vara på konstutställningarna, börja fota på fritiden igen. Ja, det finns massor av saker jag försummat, eller helt satt åt sidan under den här byggtiden.

Det händer ibland när jag går ner för trappan att jag tänker "vad nu då", och en sorts känsla av tomhet infinner sig. Jag har ju lagt ner hela mitt liv på det här huset sen 2009. Förvisso var 2009 och en bit in på 2010 en kombination av projektering och arbetet med byggsiten www.byggbättre.se. Men sen grunden låg, ja då har det varit hus heltid.

Huset är ju inte bara mitt hem, utan ett självpåtaget arbetsprov, och ett testhus i hur man kan tänka, projektera och bygga miljöprofilerat. Och nu föler en radda bilder på husets nedre plan som jag tagit inför en föreläsning som Bengt Adolfi, Erik Hedenstedt och jag kommer att hålla nästa söndag.

Vi kommer att berätta om våra tre egna husprojekt som delvis syftar till samma sak, bygga hållbarare. Vi har dock lite olika prioriteringar, bakgrunder och ambitioner beträffande teknik och materialval. Olikheterna berikar, i vanlig ordning. Det är Svenska Byggnadsvårdsföreningen som är arrangör av eventet "Tre ekologiska hus -en jämförelse".

Nu tror jag inte att vare sig Bengt, Erik eller jag gör anspråk på att våra hus skulle vara ekologiska, men de är i allra högsta grad miljöprofilerade.

Mitt hus är en souterrängvilla, vilket innebär att jag inte har några fönster mot det bakomliggande berget. Men jag har ändå valt att ha det nedre och mörkare planet som husets hjärta. Det är många besökare som har invändningar mot detta. Men huset är byggt av mig och för mig, och jag trivs konstigt nog allra bäst på det nedre mörkare planet. Det är ombonat och vilsamt. Huset är dessutom lite udda genom att jag bara har ett rum och kök. Det är givetvis förberett för att rumsavdelas, och med möjlighet att bygga ut för en framtida annan boende. Detta genom fyra separata golvvärmeslingor, och i stommen inmurade balkar för framtida håltag för fler dörrar och fönster på nedre plan.

Mitt älskade kök. Det finns saker jag kan göra om, exempelvis ha spishällen med fläkt lite längre ut mot bänkens fria kant då jag oftast står och trängs med skärbrädor ovan den fantastiska -men bullriga- lådkylen, mellan spishällen och kökshyllan mot väggen. Om tio år eller något.

Eftersom jag är en hurtbulle utav rang, och anser att vi rör oss alldeles för lite i det vardagliga livet så hyllar jag runtspringandet i köket. Jag tycker inte att allt ska finnas inom räckhåll, utan det är bra om man förflyttar sig i den aktivitet man ägnar sig åt, exempelvis matlagning. Jag får ofta korsa mitt kök för att hämta speciellt porslin i vitrinskåpet längst bort. Eller fula plastbyttor som jag gömt längst bak i huset. Det ger betydligt mer än det tar att flänga runt lite. Det är alltså en medveten planering.

Hissen ska ligga längst bak i en kontorsbyggnad, förvisso lättillgänglig för de som behöver den, men det primära valet ska vara trapporna. Då förstår ni hur jag tänker, eller hur?

Skafferidörren, ja det är än så länge bara en dörr. Utanför ligger en grundplatta och ventilationen till skafferiet, men väggarna saknas än så länge.

Bilder gör aldrig någons käraste barn rättvisa. Jag älskar utsikten över min tomt, vilken inte syns i all sin prakt på den här bilden. Jag hatar trädgårdsarbete, och ägnar den därför ingen tid alls. Jag trimmar av gräset högst två gånger per år då det blivit äng. That's it, och så kommer det att fortsätta.

Nog är det så att alla gillar sociala kök, jag med. 

All inredning i detta hus är begagnad, utom en utomhuslampa, två spotar i duschen på övre plan, en badrumsbelysning på övre plan, och några av bänkskivorna i köket och på arbetsbänkarna i ateljen. Det är också en medveten plan. Hade jag haft mer tid hade alla bänskskivor kunnat vara begagnade, men nu blev det inte så.

Skälet till begagnad inredning är givetvis flera. Just nu ser inredningstrenden ut så. Det har blivit en revolt mot det minimalistiska som jag också haft i tidigare hem. Dessutom är det så att återbruk faktiskt har högsta rang i miljöhänsyn. Utöver detta så innehåller massiva möbler betydligt färre kemikalier, och de limrester som är i dem borde ha emitterat klart vid det här laget, eller så är de betydligt försvagade. Sånt är oerhört viktigt för mig. Ibland hittar jag superkoola saker jag skulle vilja ha, men så kommer jag på hur minimerat kemikalieinnehållet är i det här huset, och varför då bara slentriandrain något som jag faktiskt INTE vill ha i mitt hem.

Ja, där syns den illa fungerande vattenmantlade ryska massugnen. Dess vattenregister är underdimensionerat och den klarar därför inte av att ladda över värme så att det räcker till tappvarmvattnet för att nämna det största problemet med den. Vi är tre stycken i Sverige som har vattenmantlade ryska massugnar för primär uppvärmning. Ingen av dessa ugnar fungerar. Med uppmuntran av en av de andra två innehavarna så har jag tagit upp kampen med företaget, som efter krav om ommurning för bättre prestanda och kompensation för den betydligt högre vedförbrukningen, kort och gott svarat "stäm oss".

Snart så... har jag en komplett dusch. Bara en draperiskena och draperi som saknas. Lätt som en plätt tänker ni, och ja visst. Men jag drömmer om att i ett senare skede ha en glasvägg mellan toalett och dusch, och då vill jag inte ha tagiy hål i kaklet på massa ställen i onödan. Vilket jag klantat mig och låtit göra i köket. Man lär av misstagen.

Imorgon kommer i alla fall den nedpendlade skenan från Silent Gliss. Emma och jag ska montera Smile

För övrigt så är mitt nedre bad lerputsat invändigt, och putsen är bemålad med silikatfärg. Ett återbrukat hallgolv som Peter på Lidingö skänkt mig via Blocket. Tack för det. Vatten och energibesparande armatur -Mora MMIX- som monterats snett... Grrrr av en kompis. Må ingen skugga falla över min favorit Patrik, det var inte han som ställde till det, utan snarare räddade eländet. Snett, ja det är ändå permanent, och något jag i sinom tid kommer att vänja mig vid. Träullcementplattor i taket för ljud och fuktabsorbtion. Och ja, vem bygger inte med snålspolande toaletter idag??

Biosoffan inköpt via Blocket. Jag bara älskar den. Fungerar även som gästsäng. Tidigare hade jag ju en ganska mullig och fulsnygg lädersoffa, mest snygg om ni frågar mig. Men jag fick inte ihop den med stilen så jag bytte till denna. Har inte ångrat mig. Lädersoffan står i en grannes vardagsrum, och det gläder mig.

Mina äslakde syskons handavtryck i väggen. De växer så att de knakar, och avtrycken blir därför smutsigare och smutsigare för varje besök de gör. De måste ju mäta på nytt, och det får de oavsett slitage. Avtrycken är ju deras som jag lånat.

Ett hus med så få kemikalier och ren uppvärmning som möjligt.

Vad består det sundare huset av? 

1. Sammanhållet klimatskal i förhållande till husets volym. På det här sättet minskar man de termiska förlusterna -värme som lämnar byggnaden genom byggnadens klimatskal-.

2. 50 meter nedgrävda ventilationskanaler av PE-rör till förvärmning/kylning av tilluften. Här finns massor av uppvärmningsenergi att spara. Den friska tilluften ska värmas upp, varför inte låta den i marken lagrade solvärmen växlas över till den inkommande luften? Plaströr av mindre miljöbelastande polyeten, och helt PVC-fria.

3. Hybridventilation, med markvärmd tilluft och årstids-, och behovsanpassad frånluft. Fläktmotorn är en såkallad EC-variant och extremt energieffektiv, och placerad på taket för minimerat spilljud i bostaden. Inga filter, bara spolbara kanaler för enkelt underhåll utan miljöbelastning. Husets ventilationsbehov enligt BBR är 46 liter per sekund, och fläkten stängs av med larmet då man lämnar huset. Värme ut via ventilationen är en av de stora energiförlusterna i ett hus, och bör därför minimeras. Då huset innehåller ett minimum av kemikalier behövs det inte ventileras då ingen befinner sig i huset.

4. Diffusions- och radontät Koljerngrund. Den består av Foamglas som är tillverkad av återvunna bilglasrutor. Genom sina slutna glasceller blir den både diffusionstät och hindrar kapillär uppsugning, vilket i sin tur håller isoleringen torr. På det här viset håller Foamglas sin isoleringsförmåga hela husets livslängd. Grunden är radontät genom ett aluminiumskikt och radonkragar. Foamglaset har dessutom oslagbar tryckhållfasthet som gör att det räcker med att stabilisera grunden, inga kantförstärkningar eller övrig armering behövs.

5. Potentialutjämnad armering i betonggolvet för att förhindra vagabonderande ström i plattan, och därigenom minska elektromagnetiska strålningsfält som är hälsoskadliga.

6. Halogenfria -hälsoskadligt flamskydd-, och PVC-fria -hälsoskadliga mjukgörare och tungmetaller- elrör.

7.Central strömbrytning vid säng för att nattetid vila boende från elektromagnetisk strålning.

8. Vattenrör av PE-plast –polyetenplast- med en rör i rörfunktion för enkare byten om behov av det skulle uppstå. Huset är också projetekrat med korta rördragningar för att undvika att varmt vatten ligger och kyls ned, samt att kallt vatten ligger och värms upp. Båda drar onödigt med energi.

9. Elektronisk vattenfelsbrytare för att minska risken för att vattenskador uppstår. Vad har det med miljö att göra? Jo, då vattenskador uppstår i Sverige -och Norge- så går de sällan att laga då vi oftast bygger i trä. Vilket förvisso inte är fallet för mig. Men alla reparationer och utbyten av material orsakar inte bara ny materialproduktion, utan även transporter. Den elektroniska vattenfelsbrytaren från Nordia känner inte bara av om vattnet står och forsar i mer än 20 minuter, utan även droppen. Det är just droppen som är farligast, för de märker vi oftast inte förrän skadan är skedd. Och givetvis har huset även brandvarnare, och brandsläckare innehållande vatten. Men just de klassas mer som husets säkerhetssystem.

10. Husets installationer är i längsta möjliga mån inspekterbara utan ingrepp på ytskikten, alternativt lätta att öppna och stänga då skruv använts i alla lägen. Skulle något springa läck syns det relativt omgående, och blir lättare att åtgärda. All skadehantering är också en onödig påfrestning på miljön ur ett LCA-perspektiv.

11. Ett minimum av metallinslag med hänsyn till ändliga resurser, och miljöpåverkan vid råvarumaterialets utvinning.

12. Skruvar istället för spik för att man ska kunna renovera, byta ut eller riva delar med möjlighet att återanvända, eller återställa i så stor utsträckning som möjligt istället för att skada materialet vid inspektion eller ingrepp.

13. Lecastomme av NC-block. 400 millimeter massiv stomme i stapelbart murverk utan köldbryggor. Hygroskopisk och diffusionsöppen. Foamglasisolering till alla köldbryggor i anslutning till balkar, bjälkar och ingångar.

14. Lerklining invändigt för fukt och värmebuffring, utvändigt som vindbrytare. Lera är en av fåtalet ekologiska byggmaterial i det härprojektet, och har renande och kapillärsugande funktion. Lera sägs också bidra till att skärma elektromagnetiska spänningsfält.

15. Miljövänligare färg av olika slag. Innerväggarna bemålas med kalkkasein. En färg i pulverform som blandas färsk med vatten på plats. På så vis spar man på transport av vatten du har i kranen, och slipper tillsatser av allergi- och astmaframkallande fungi- och biocider. Jag tillsatte även Insuladd –se följande punkt- i väggfärgen. Snickerifärgen är vattenburen hartsfärg som svampskyddats med eteriska oljor istället för hälsoskadliga kemiska fungi- och biocider. Träväggar och tak har målats med vitlaserande hartsgrund, som delvis blandas med vatten på plats. Här bör påpekas att eteriska oljor inte nödvändigtvis är helt oskadliga, men de är naturligare, och skonsammare än de kemiska varianterna. I våtutrymmen, tvätt- och bad har vitpigmenterat vattenglas använts –se senare punkt-. Och mot yttervägg har isolerande pulvertillsats blandats i –se följande punkt-

16. Reflekterande färgtillsats i form av pulver från Insuladd. Keramiska kulor med vakuum inuti som genom nanoteknik skapar ett isolerande skikt. Det keramiska pulvret är framtaget i samarbete med NASA för att skydda rymdraketer från värme och kyla genom att jämna ut och sprida temperaturen i ytskitet. Pulvret är tillverkat av lera som i sig är ekologiskt. Tillsatsen sänker energiförluster genom sin isolerande förmåga. Alla fönster, invändiga väggar, samt Foamglasgrunden är bemålade för bästa tekniska funktion.

17. Linoljespackel, och minimerad användning av kemikalisk tätning vid anslutningar av hälsoskäl. De områden där kompromisser avvägts som nödvändiga, eller varit föredragna anges tydligt i husets drift och skötselpärm. All på säkerhetsdatablad redovisad kemi är spårbar i huset.

18. Autobalanserade golvvärmeslingor. Med hjälp av i rummet strategiskt placerad sensorer planar värmedistributionskurvorna ut och värmesystemet behöver inte gasa och bromsa i samma utsträckning som ett obalanserat system. Detta ökar uppvärmningssystemets verkningsgrad med mellan 5-8 procent.

19. Glättat betonggolv med kalkfiller. Den otäckta betongen får möjlighet att torka ut samtidigt som den fungerar som ett värmemagasin för värmeslingorna utan isolerande ytskikt. Kalkfillern är en ren naturprodukt och innehåller inga rester av tungmetaller. Ytan dammbinds med diffusionsöppen vattensilikat baserad på Silin. Helt ekologisk men alkalisk, så skyddsglasögon vid applicering rekommenderas.

20. Vattenmantlad rysk massugn. Ugnen är vedeldad och en verkningsgrad på 95 %. Ugnen är konstruerad så att den kan eldas antingen mot stenmassivet eller mot vattenmagasin/ackumulatortank. Tack vare sitt stenmassiv eldas veden i temperaturer upp till 1100 grader och genom ugnens långa kanaler och den kraftiga syretillförseln förbränns större delen av cancerframkallande OGC och persistenta, ackumulerbara och cancerfrankallande PAH -organiskt bundet kolväte och polycykliska aromatiska kolväten-. Den utgående röken består till störst del av vattenånga. 

21. Ved är biobränsle och därmed förnyelsebart. I mitt fall har jag turen att än så länge köpa handfälld gallringsråvara av en jägmästare i Sörmland. Bra för den ekologiska mångfalden i skogen, ekonomiskt, och rensar dessutom min överbelastade hjärna med lite fysisk aktivitet. Slår det mesta som stresshantering.

22. 7,5 m2 solfångare ansluten till ackumulatortank förser huset med tappvarmvatten från maj till september, och kommer även uppvärmningen till del de varmare vår-, och höstmånaderna.

23. 750 liters ackumulatortank anpassad för solslinga och vattenmantel. 400 mm fårullsisolering utan cancerframkallande kemikalier -borax som skadedjursbekämpande tillsats- runt tanken.

24. Fönster mot norr är minimerade för minskade värmeförluster. Vissa fönster har uteslutits på norrfasaden, men stommen har armerats för att kunna öppnas upp om husets boende får andra behov i ett senare skede.

25. Kundanpassade fönster från norrländskt snickeri -WB Trä- bestående av oimpregnerade fönsterkarmar av kärnvirke som målats med kapillärsugande och reflekterande färg från Thermogaia. Glasens U-värden är 0,7 w/m2K.

26. Vattenarmaturer med energi och vattenflödesbesparing -Mora MMIX- för resurseffektivitet. De innehåller livsmedelsklassade smörjmedel och är dessutom miljöklassade genom sitt minimerade innehåll av mässing för resurseffektiv tillverkning och distribution.

27. Värmeåtervinning från duschvattnet. Kopparrör i kopparrör från Danska Hei-Tech som återvinner teoretiskt 64 procent av värmen genom värmeväxling från det utgående duschvattnet.

28. Decoliss som ytskikt i bad och duschutrymmen. Fransk ekologisk kalkputs -NHL 3,5- som ytskikt i våtutrymmen. Putsen görs vattenavvisande antingen genom glättning eller bestryks med vattenglaset Silin. Materialen är applicerade med hänsyn till kapillärlagarna. Det vill säga material med mindre porsystem suger väta  från material med större porsystem. På så vis hindrar man väta och fukt från att ta sig in i konstruktionen, och de torkar ut mot den fria luften istället.

29. Övriga materialval i badrum, dusch och separat toalett är lerputs som bemålats med vitpigmenterad silikatfärg. Återvunnet marmorgolv från 40-talsvilla, och träullitplattor för ljuddämpning och fuktabsorbtion. Gummimattor under ett av duschutrymmena är en miljöduk av EPDM-gummi. Alla rörgenomföringar genom golv/mellanbjälklag är varmluftssvetsade istället för kemisk tätning.

30. Energiklassade vitvaror, och skafferi med tudelad dörr och sänkt golv för minskade kylförluster.

31. Lufttorkade konsågade golvtiljor. Resurseffektivt och hållbart näringsidkande av lokal skogsägare som gallringsavverkar -tätvuxen och avverkningsmogen skog- 200 träd per år. Konsågningen gör att en större del av stammen kommer till användning i den slutgiltiga golvplankan, vilket är resurseffektivt. Lufttorkningen spar energi i tillverkningen, gör träet mer formbeständigt och generellt motståndskraftigare mot mögelangrepp -mögelangrepp är egentligen bara är ett problem med trä placerat i fuktiga miljöer utan möjlighet till snabb uttorkning-.

32. Trägolvet behandlas med diffusionsöppet men vattenavviskande golvvax från Auro. En ren naturprodukt utan kemiska tillsatser.

33. Husets enda skivmaterial är ett kompositmaterial från Fermacel, och består av kemisk gips –restprodukt från rökgasrening- och cellulosa –återvunna tidningar-. Annars har vanlig obehandlad granspånt använts då nästan alla skivmaterial innehåller hälsoskadliga kemikalier.

34. Begagnad inredning, med största hänsyn till sophierarkin genom återbruk. De begagnade produkterna innehåller ofta mindre kemikaliska rester då äldre inredning generellt innehåller färre kemikalier, och de nyare begagnade materialen redan emitterat bort de större mängderna kemi. All husets inredning utom två utelampor, en badrumslampa och de nya köksbänkskivorna är från mitt tidigare möblemang, eller inköpt på Blocket och diverse auktionshus -Metropol och Lauritz-.

35. 400 millimeter fårullsisolering och variabel diffusionsspärrar i taket, och 400 millimeter runt ackumulatortanken. Isoleringen -Thermafleece- består av 85 procent fårull och 15 procent polyester, varav hälften återvunnen och resterande jungfrulig råvara. Den är brandskyddsimpregnerad med borax -3,6%- som inte är skadlig att inandas -inte lämplig som förtäring-. Ullen är hygroskopisk -klarar av att ta upp och avge fukt- och har samma U-värde som den allergi-, och cancerframkallande -formaldehyd- glas-, och mineralullen. Den kliar inte och är därför lätt att installera. Foamglasisolering -återvunna bilglasrutor och kolpulver- till alla köldbryggor i anslutning till balkar, bjälkar och ingångar.

36. Intelligenta -öppnar och sluter sig vid olika RF- tätskikt från Pro Clima -Intello Plus och Solitex Plus- för att hålla taket diffusionsöppet men vindtätt. Den variabla slutenheten hindrar eventuella fuktläckage från att stanna kvar i takets isolering med risk för skador på konstruktionen.  

37. Terrass av underhållsfri betong, och altan av tätvuxen och lufttorkad furu från kontinuitetsskogsbrukande skogsbonde utanför Sala. Obehandlad, och monterad så att väta och fukt inte får fäste, genom lättare uttorkning. Ingen miljöfarlig tryckimpregnering -jo, den "miljövänligare" kopparoxidimpregneringen är fortfarande långtidsverkande skadlig mot vattenlevande organismer- eller annat miljöbelastande underhåll. Tvättas med såpa och rent vatten i högtryck.

38. EPDM gummiduk -Evalastic- som tätskikt under sedumtaket. Duken är elastisk, och varmluftsvetsas för hållbarhet upp till 50 år. Duken innehåller varken klor, bitumen eller hormonstörande mjukgörare, och kräver ingen kemi vid montering, utan svetsas med varmluftspistol.

39. Blommande sedumtak med diademsystem för bättre hållbarhet. Sedumet tar upp ca 50% av dagvattnet, luftrenar, isolerar mot värme/kyla/ljud, samt förlänger tätskiktets livslängd genom sedumets UV-skydd. Diademmattan är tillverkad av återvunnen plast och håller ett tjockare lager växtsubstrat som gör att sedumet får ett kraftigare rotsystem, vilket i sin tur leder till högre motstånd mot långa kalla vintrar och långa torra somrar. Den tjockare mängden växtsubstrat gör också att fler sedumarter överlever och man kan till och med odla vissa lökblommor för en livligare estetik.

40. Lerklinad fasad. Puts gjord på lera, sand, vatten, halm och eu-ekologisk kogödsel.

41. Fasadens ekologiska lerputs skyddas med ofärgat vattenglas. Då blir den slittåligare, en aningens vattenavvisande samtidigt som den bibehåller diffusionsöppenhet. Det vill säga, fukt kan ta sig ut genom putsen och putsskyddet.

 

Föreläsning om Sundahuset

Sen ett par veckor har jag börjat föreläsa om bygget och huset. Är du intresserad eller känner någon som skulle vara intresserad av att jag håller en dragning så är det bara att höra av sig så kommer jag gärna och berättar om mitt miljöprofilerade husbygge.

felicia@byggbattre.se

Filtmössa på huvudet och linssoppa på tröjan...

Nej, man måste varken vara vegan eller rösta på Ohly eller Wetterstrand för att vilja bygga miljövänligare hus. Det räcker bra med att vara en solidarisk egoist. Att vilja bo I en sund miljö som samtidigt smutsar ner mindre även UTANFÖR det egna boendet.

Problemet med oss miljövänner i byggartagen är att vi ofta tycker att vi är lite bättre byggare, som hör till en smartare och exklusiv skara. Det är inte omöjligt att vi är smartare... skrattar!! Men skaran -vi- ska givetvis INTE vara exkluderande. Vi ska vara välkomnande och uppmuntrande till allas initiativ, särskilt med tanke på att vi fått ta en hel del skit från de som "vet", och en hel del raljerande från de som inte vet men inte vill erkänna det.

Samtidigt finns det alltid någon före det egna byggandet som i stort sett gått före och gått igenom liknande saker som jag tidigare i mitt projekt fick erfara. Det är de jag inspirerats av, och det är delvis deras kunskaper och erfarenheter som jag förhoppningsvis ska föra vidare genom att hjälpa andra. Det konstiga är ändå att det är av andra seriöst kunniga ekobyggare jag fått de hårdaste nypen. Jag trodde vi skulle hjälpa varandra eftersom vi hade ett gemensamt intresse...

Alla och allas initiativ räknas. Även om den egna ekonomin är den största motivationen så är det ett gott skäl bland andra. Det brukar nämligen bli så att plånboken gynnas av ett sundare hus när det väl står.

En vanlig missuppfattning är att det skulle vara billigare att bygga med exempelvis lera och halm då byggmaterialet är så billigt. Det de glömmer är att det är oerhört arbetsintensivt att bygga så. Tid är pengar, oavsett vem som bygger, billiga material eller ej. Jag applåderar dock de som väljer att göra den prioriteringen. För kan man sin byggfysik så blir det väldigt bra boenden av just lera.

 

Att bygga ett sundare hus

Innebär för mig att bygga med material som innehåller så lite kemikalier det bara är möjligt, och med en teknik som gör att de håller längre. Driften och underhållet ska dessutom ha så liten miljöpåverkan som möjligt med hjälp av hållbara material och grönare teknik.

Då jag köpte tomten 2007 var det aldrig tal om att jag skulle bygga något annat än ett miljövänligare hus. Ett hus som innehåller mindre kemikalier och inte har en nedsmutsande uppvärmning.

Det tyckte de som visste däremot var en dålig idé. Arkitekten: gör inte så det blir inte bra. Tänk på daggpunkten. Byggservice i kommunen: skrattade lite nedlåtande. Mina lärare -fastighetsteknik med inriktning på besiktning och skadeteknik- tyckte det lät som en dålig idé. Det blir inte bra, och tänk dessutom på andrahandsvärdet. Klasskamrater: hur prioriterar du, dig själv eller miljön?

Varför skulle miljöprofilerat bli ett sämre hus, det är väl ändå samma byggfysikaliska och fukttekniska principer som gäller för ett sundare hus? Och finns det någon konflikt mellan att bygga sunt för mig själv att bo i, och den omgivande miljön?

Ganska snart förstod jag dock att det var en massiv stomme som skulle lerklinas in-, och utvändigt. Jag ville ha en hygroskopisk stomme som klarade av att hantera fukt utan att ta skada. Leran ville jag ha för att den är utmärkt vid fukt och värmebuffring och utan kemiska tillsatser. Men vilken typ av stomme?

Jag hann ändra mig många gånger innan jag till slut bestämde mig för en lättklinkerstomme av NC-block från Nyströms Cement. Skälet att jag bestämde mig för NC-blocket var främst att det är ett material av naturliga råvaror utan emissioner. Sen var det givetvis också en kostnadsfråga. Alternativen var en massiv trästomme utan limträ eller en av träullit. Tyvärr var de för kostsamma i sammanhanget.

Lättklinkern hade det högsta U-värdet vilket var till dess nackdel, men prisskillnaden på över 200 000 kronor fick bli avgörande. En annan bidragande orsak var givetvis bemötandet jag fick. Mikael och Lasse på Nyströms Cement har alltid varit så hjälpsamma med teknisk materialinformation då jag gick igenom processen att undersöka och utvärdera stommaterialet.

 

Vackert

Så här vacker var den här tomten INNAN jag fick kapa ner en av ekarna för att g öra plats för en byggväg...

Och, varför går vissa bilder helt enkelt inte att förminska trots att jag redan gjort det???