Farbröder och gubbjävlar

Motstånd är jättebra om den är saklig och konstruktiv. Min kunskap har eskalerat och på grund av detta har många ifrågasättande byggfarbröders motstånd avtagit. Men till en början så var vi på kollisonskurs mest hela tiden. Jag var en stursk idealist som många gånger hade fragmentarisk kunskap i byggämnet och dessutom saknade praktisk erfarenhet. De var erfarna, trötta och teoretiskt okunniga i vad som står till buds om man vill bygga mindre miljöbelastande hus. Oj, vad vi irriterat oss på varann.

Men... sen har det vänt. Jag har blivit kunnigare, och därigenom ödmjukare. Då är det lättare att handskas med de här motsträviga men många gånger praktiskt byggerfarna farbröderna. Ok, det har väl hänt att jag tänkt gubbjävel en och annan gång. Men så kan jag ju vara en kärring jag med om jag vänder den sidan till.

Tack till alla farbröder som styrt upp mig, givit mig värdigt motstånd, utvecklat mina ideér med sin kunskap, och för att ni sporrat mig genom era ifrågasättande till att projektera ett förhoppningsvis riktigt bra hus.