21:a april 2015 Renovering av Miljonprogrammet

Ett seminarium till på Chalmers. Om det stundande renoveringsbehovet av Miljonprogrammet, och hur det kan gå till.

Fredrik Olsson på ROT-partner berättar deras arbetsmodell som heter Hyresgästdialogen (TM). En tämligen självklar och konstruktiv modell, som INGA andra projekterande renoveirngsföretag tillämpar i sin helhet. Är det ett case av att "Inte väcka en björn som sover" tro?

Ulf Victorsson på Botkyrkabyggen med en karta över Norra Botkyrka.

Det här med lärdomar hanteras helt olika inom bygg och fastighetsbranschen. Självklart har det med kartellen och konkurrensutsatthet att göra. Men ändå... i den bästa av världar vinner kunskapen, och överföringen av densamma :) Jag jobbar för "I den bästa av världar". Även om jag inte längre tror på den om Bygg är en ingående parameter, så jobbar jag fortfarande utfrån konceptet "I den bästa av världar". Hoppas jag orkar ett tag till.