Utbildning

Tack Sverige för att jag och alla andra har möjligheten att studera och utvecklas. Det är ett privilegie att ha den förmånen.

Tack SIFU Akademi, numer Teknologisk Institut för den gedigna fastighetstekniska utbildningen -inriktning besiktning- jag fått. Det var bitvis rörigt i kursplaneringen, men det är bara information vid det här laget. Nu finns bara den kunskap jag har tillgodo kvar, och genom den verktygen att ägna mig åt precis det jag gör just nu. Att bygga ett hållbart hus, ett med sundare material och en mindre miljöbelastande drift.

Den kunskapen har givit mig självförtroendet att jobba heltid med hållbarhets-, och miljöfrågorna inom byggsektorn. Samma kunskap ger mig inträde till ännu mer kunskap. De som inte tar mig och mitt engagemang på allvar döljer det väl, för jag tar mig dit jag vill. Frågar de kunniga om jag får vara med. Sånt självförtroende får man med hjälp av kunskapen.

Som min väninna Karin sa: Nobody puts Baby in a corner...