13 september 2011

Putsneurosen är inte över ännu...

Lerputs är oerhört porös och suger mycket fukt och väta. Jag har skyddat fasaderna ända sen förra hösten, och längst ner är där den varit mest påfrestad, och under de fleckfria fönstren också förstås. 

Nu aka jag ut till Mauros plåt i Länna för stödfungerande plåtkappor. Oavsett om det är fult eller ej så blir det så. Men med tanke på hur byggtekniskt oerfaren och dessutom fackspråksfattig, utöver det faktum att jag även saknar förmåga att skissa mer avancerat än Davids -snart- huvudfotingar så är det lika bra att ta med sig bilder ut till Länna.