28 juli 2010

Nu är jag i Möklinta utanför Sala. Hittade "av en slump" det jag verkligen drömde om på Blocket.

Ivan och Ilja Holmberg är kontinuitetsskogsbrukare. Det innebär att de gallringsavverkar sin skog, och det i sin tur innebär att de fäller cirka 200 avverkningsmogna träd per år. På det här viset blir virket tätvuxet. Det var dessutom fantastiskt att få sig en dos av den fantastiskt ekologiska bondepraktikan. Plus Iljas kakor, som i sammanhanget får anses vara en muta... Men kattungarna jag kunnat få med mig på köpet tog ändå priset. Gällde att hålla hjärtat i rätt hand.

Sen lufttorkas virket, vilket gör att det får en naturligare motståndskraft mot mögel och röta, samt blir formbeständigare. Till skillnad från de flesta andra trävaror från det industrialiserade skogsbruket där träet snabbtorkas. Det får till konsekvens att de enkla sockerarterna i träet delvis lägger sig ytligt och blir utmärkt näring för mögelsvampar.

Det här virket sågas konformigt. Det gör att en större del av plankan kan tas tillvara. Golvtiljorna får olika bredd i ändarna och läggs omlott. Mitt golv kommer alltså ha ett goiv som har en virkesbredd på mellan 250 och 500 millimeter.

Det hyvlas till en tjocklek på 34 millimeter hos ett lokalt hyvleri. Jo, hela Sverige ska leva. Det är coolt. Det spåras även på samma ställe och levereras sedan med en liten list som man sedan fogar ihop tiljorna med.

Jag var verkligen lycklig då jag åkte därifrån. Det här slår ju FSC-märkt trä med hästlängder!! Relativt lokalt producerat från skogsbrukaren till mig, tätvuxet, lufttorkat och resursbesparande. Att bygga hållbart innebär flera saker; material med lång hållbarhet och med så liten miljöbelastande effekt som möjligt i produktion och skötselskedet.