Att bygga ett sundare hus

Innebär för mig att bygga med material som innehåller så lite kemikalier det bara är möjligt, och med en teknik som gör att de håller längre. Driften och underhållet ska dessutom ha så liten miljöpåverkan som möjligt med hjälp av hållbara material och grönare teknik.

Då jag köpte tomten 2007 var det aldrig tal om att jag skulle bygga något annat än ett miljövänligare hus. Ett hus som innehåller mindre kemikalier och inte har en nedsmutsande uppvärmning.

Det tyckte de som visste däremot var en dålig idé. Arkitekten: gör inte så det blir inte bra. Tänk på daggpunkten. Byggservice i kommunen: skrattade lite nedlåtande. Mina lärare -fastighetsteknik med inriktning på besiktning och skadeteknik- tyckte det lät som en dålig idé. Det blir inte bra, och tänk dessutom på andrahandsvärdet. Klasskamrater: hur prioriterar du, dig själv eller miljön?

Varför skulle miljöprofilerat bli ett sämre hus, det är väl ändå samma byggfysikaliska och fukttekniska principer som gäller för ett sundare hus? Och finns det någon konflikt mellan att bygga sunt för mig själv att bo i, och den omgivande miljön?

Ganska snart förstod jag dock att det var en massiv stomme som skulle lerklinas in-, och utvändigt. Jag ville ha en hygroskopisk stomme som klarade av att hantera fukt utan att ta skada. Leran ville jag ha för att den är utmärkt vid fukt och värmebuffring och utan kemiska tillsatser. Men vilken typ av stomme?

Jag hann ändra mig många gånger innan jag till slut bestämde mig för en lättklinkerstomme av NC-block från Nyströms Cement. Skälet att jag bestämde mig för NC-blocket var främst att det är ett material av naturliga råvaror utan emissioner. Sen var det givetvis också en kostnadsfråga. Alternativen var en massiv trästomme utan limträ eller en av träullit. Tyvärr var de för kostsamma i sammanhanget.

Lättklinkern hade det högsta U-värdet vilket var till dess nackdel, men prisskillnaden på över 200 000 kronor fick bli avgörande. En annan bidragande orsak var givetvis bemötandet jag fick. Mikael och Lasse på Nyströms Cement har alltid varit så hjälpsamma med teknisk materialinformation då jag gick igenom processen att undersöka och utvärdera stommaterialet.

 

Utbildning

Tack Sverige för att jag och alla andra har möjligheten att studera och utvecklas. Det är ett privilegie att ha den förmånen.

Tack SIFU Akademi, numer Teknologisk Institut för den gedigna fastighetstekniska utbildningen -inriktning besiktning- jag fått. Det var bitvis rörigt i kursplaneringen, men det är bara information vid det här laget. Nu finns bara den kunskap jag har tillgodo kvar, och genom den verktygen att ägna mig åt precis det jag gör just nu. Att bygga ett hållbart hus, ett med sundare material och en mindre miljöbelastande drift.

Den kunskapen har givit mig självförtroendet att jobba heltid med hållbarhets-, och miljöfrågorna inom byggsektorn. Samma kunskap ger mig inträde till ännu mer kunskap. De som inte tar mig och mitt engagemang på allvar döljer det väl, för jag tar mig dit jag vill. Frågar de kunniga om jag får vara med. Sånt självförtroende får man med hjälp av kunskapen.

Som min väninna Karin sa: Nobody puts Baby in a corner...