21 oktober 2014 SPEF, SBR och enstegstätade fasader

När jag skolade om mig så gick jag med i SBR (studentmedlem) och i Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Av den enkla anledningen att det finns sån oerhörd samling av kunniga personer inom de två organisationerna. Jag har aldrig blivit fullgod medlem i SBR, men går på deras föreläsningar om de är till nytta för mig, och mitt eget kunskapssamlande. 

Denna gång var det SPEF, som är Sveriges Murnings- och putsentreprenörsförening. Det var en mycket lärorik föreläsning på flera sätt. Putsleverantörerna och de putsande företagen har ju rätteligen lidit rätt mycket stryk efter skandalerna med fuktskadade enstegstätade fasader på hus med träregelstommar. Därför har de också tagit krafttag för att kunna fortsätta med sina riskfyllda fasadsystem. Vilket inte är inte så där särdeles juste. Hoppas att villaägarna har dragit öronen åt sig och skippar den här lösningen om de inte bygger/köper stenhus förstås där enstegstätad puts är en alldeles ypperligt fasad. Så länge det putsas direkt på stenen, och inte på en putsskiva av cellplast eller mineralull. För det funkar nämligen inte särskilt bra. Detta bekräftades av SEHED som är en välrenommerad putsfirma från Tyresö utanför Stockholm. Puts på tegel och lättbetong håller alldeles utmärkt, vilket givetvis är logiskt. Se bara till att ha en puts som är öppen för både fukt och salt så putsen inte sprängs av den bärande fasaden.

Jag satt med ett gäng plåtslagarbesiktningsförättare, och fick lära mig massor om hur viktigt det är med de plåtslagna detaljerna för att de putsade fasaderna ska hålla som allra bäst. Det är ju också helt logiskt, men jag hade liksom aldrig tänkt på det.

Mitt tips till den ambitiösa byggingenjören, gå med i SBR oavsett den höga frekvensen av gubbs. Det finns sååååå mycket kunskap i organisationen. Listen and learn. Och var alltid lika sunt kritisk när de bjuder in företag och organisationer som marknadsför sina egna system...

Sist, men allra viktigast!! Bygg MED byggfysiken. Inte EMOT den. För då håller inte det du byggt.