13 april 2015 Tegelmanifestet

Jag är ute på Wienerbergers tegelbruk utanför Enköping. Sveriges enda kvarvarande industriella tegelbruk. Finns två till som jobbar traditionellt och småskaligt med bland annat handslaget tegel, Horns och Bältarbo. Borde nog åka och kolla hur de jobbar också.

Rött tegel består av järnhaltig lera.

Och gult är av kalkhaltig lera.

Lennart Henneberg guidar mig på både området och i själva tegebruket, där jag dessvärre inte får ta några egna bilder. Varmt och fascinerande var det iaf. Lite mäktigt att vara inne i en industri dessutom. 

Leran grävs upp på intilliggande täkter. Först gräver man bort matjorden, och sen tar man leran, och sen igen läger man tillbaka matjorden. Här ligger lerhögen och väntar på att bli tegelstenar av alla de slag. På Haga bruk som tegelbruket heter så gör de diverse specialbeställningar till arkitekter som åter börjat efterfråga teglet som fasadmaterial.

Sverige har flest anlagda bränder i världen, visste ni det? De flesta bränder är skolor och bränderna anläggs i papperskorgar och vid fasaderna. Försök tutta på en tegelfasad...

Jag erkänner utan någon som helst ursäkt att lera är mitt absoluta favoritmaterial då det är både sunt och hållbart som byggnadsmaterial. Och så vill man ju självklart bygga. Att teglet dessutom har mängder av andra goda egenskaper gör ju inte byggmaterialet sämre. 

Ljuddämpande, och dagens byggnormer kräver tystare byggnader.

Energilagrande, och värmetrög.

Inga tillsatser, och hygroskopisk (fuktbuffrande).

Bromsar och lagrar instrålande värme varma dagar. Som den sedan långsamt släpper då värmeinstrålningen avtar kvällstid. Stenhusmagi.

Ja, precis.

Jag har ju generellt svårt för det här med "grönt" byggande. Jag skulle vilja att vi lärde oss själva och vår omvärld lite mer om en byggnads fysikaliska funktioner. Att påvisa att det finns ett värde i att bygga MED byggfysik istället för den, och givetvis alltid med kvalitet. På så vis sparar vi klotets resurser, och vår egen ekonomi.

Tyvärr äger alldeles för få av oss våra hus numer, för det gör banken. Och det vi äger det vårdar vi. Men eftersom pengar är lite väl mycket på låtsas så tappar vi perspektivet att vårda. Samtidigt som samhällutvecklingen, på gott och ont, går emot att vi inte stannar i våra familjer så får det konsekvensen att vi heller inte stannar i huset som banken äger. Ja, ni hajjar... det här med att välja med omsorg för att vi sen skall kunna vårda är helt enkelt inte denna tids förhållningssätt. Det här får man läsa om man ser en bild på en tegelsten med rubriken "Grön".

Hållbarhet handlar inte bara om klotets materiella resurser utan även om relationer och tillit. Så var cirkeln för grönt sluten på ett begripligare sätt. Bygg bättre så löser vi rätt många andra saker samtidigt. Om det innebär ett mindre hus av bättre kvalitet så blir er ekonomi mer förutsägbar och ni behöver inte stressa så förbenat över ekonomin, och era förhållanden håller bättre. Bra va!!?