9:e December 2015

Respekt

Kan vara så enkelt som att lära sig sina studerandes namn. Fort som Satan (är Satan snabb..?).