24 & 25 maj 2010

Så var det dags att undersöka och stabilisera undergrunden. Peter gräver.

Vi hade diskussioner om behovet av dräneringsrör. Jag hade ju sett bilder på hur tomten anlagts av de förra och ursprungliga ägarna. Det såg inte ut som om det skulle behövas. Dessutom hade jag besiktigat sportstugan, och den var helt oangripen av fukt. Dräneringen borde vara helt naturlig sen tidigare. 

Men att vara dumsnål är bara just dumt.

Det finns ingen budget till en gäststuga, som jag trots allt har både byggrätt och lov för, men det är lika bra att gräva fram ledningar till en framtida stuga. För det kommer att vara väldigt krångligt att få fram en grävare till denna del av tomten då det nya huset står.

Ingvar och Peter håller nu med mig. Några dränrör finns det inte något behov av. Grunden är väldränerad genom sina stora stenblock.

Ja... just det, den är inte ett alternativ till en NYbyggd gäststuga... passar nog bäst till ved. Förutsatt att den inte är bemålad med Cuprinol eller något annat kemiskt otyg.

Denna mur började luta ut så snart Robban (han som fick stugan och boden) & Co lyfte boden. Den är nu stabiliserad med stenkross. Och Peter fyllde dessutom med byggvägens jord. Här var bara ett oländigt parti förut. Jag närstan grät då jag såg hur fint det blev. Jo, det kan hända att jag är blödig... men jag är ingen visionär och hade inte kunnat se hur bra det kunde bli på egen hand.

En sån här tavla skulle jag kunna tänka mig att ha på väggen. Det finns så mycket vacker struktur på ett bygge. Det lär komma flera... Inte alla lämpliga som tavlor kanske, men ändå.