19 mars 2015 Mitt första moderatoruppdrag

Å hjälp så jag längtat. Tills igår... för då förstod jag att det var på riktig.

Det här var ursprungligen ett uppdrag jag avrådde beställaren från. Bjerking ville ha med mina perspektiv i en hållbarhets och byggnadsvårdsdag. Ett, jag är inte en kunnig byggnadsvårdare i traditionell bemärkelse. Två, jag är skeptisk till det moderna byggandets tappade hållbarhetsperspektiv. Men... så tog jag uppdraget som inledande talare och moderator. Jag tycker själv att jag genmförde det inledande bra, men själva modereringen kunde ha gjorts bättre. En feg rookie som inte vågade ta platsen efter inledningen, och jag ditribuerade därför bara mikrofonen till deltagarna.